Notowania

CFSA: strona spółki
29.05.2019, 15:28

CFS Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grzybowskiej 87 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty