Notowania

ARI: strona spółki
30.05.2019, 15:34

ARI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty