Trwa ładowanie...
bDzsqugl

Notowania

KVT Informacja o wypłacie dywidendy

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące po wznowieniu obrad w dniu 30 maja 2019 roku, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanowiło podzielić zysk uzyskany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 r. zgodnie z art. 348 § 1 ksh i jako zysk przeznaczony do podziału przekazać następujące kwoty:
- kwotę w wysokości 5.376.556,25 zł w całości z zysku osiągniętego w roku 2018; - kwotę w wysokości 2.709.640,33 zł z kapitału zapasowego, w części w której może zostać on przeznaczony na wypłatę dywidendy. Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia całość zysku przeznaczonego do podziału za rok 2018 i przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy będzie wynosić 8 086 196,58 zł, co daje 0,66 zł na jedną akcję, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 21 czerwca 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2019 roku. Dywidendą objętych zostało 12.251.813 akcji Spółki.

Inne komunikaty

bDzsqugT