Notowania

TIM: strona spółki
31.05.2019, 16:40

TIM Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą.

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 31.05.2019 r Pani Ewa Folta osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Foltą Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pani Ewy Folty.

Załączniki

Inne komunikaty