Notowania

EBC: strona spółki
31.05.2019, 19:23

EBC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 roku

Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28.06.2019 roku, na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok 6 w Warszawie..
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty