Notowania

BMX Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 27 czerwca 2019 r.

Zarząd BioMaxima S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania ZWZA BioMaxima S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty