Notowania

JWA: strona spółki
31.05.2019, 22:08

JWA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 roku, o godz. 10:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie.
Do niniejszego raportu załączono pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami ZWZ znajdują się na stronie internetowej Spółki http://jwa.com.pl, za wyjątkiem Sprawozdania Rady Nadzorczej, które ze względu na termin posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 5 czerwca 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty