Notowania

IDH: strona spółki
1.06.2019, 18:35

IDH Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH DEVELOPMENT S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r

Zarząd IDH DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, NIP 526-103-96-76, REGON 011274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680.
Informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na 28 czerwca 2019 roku (piątek), na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dąbrowskiej, przy Al. Niepodległości 245 lok. 103 w Warszawie (02-009). W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty