Notowania

GTY Informacja poufna na podstawie MAR

Zarząd Grupy Trinity SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że Spółka nie dotrzymała terminu publikacji raportu rocznego przypadającego na dzień 31 maja 2019 roku, do którego była zobowiązana przepisami Regulaminu ASO w zakresie zasad publikacji raportów i o którym informowała raportem bieżącym EBI w dniu 9 maja 2019 roku.
Zarząd Spółki jest w pełni świadomy, że nieprzekazanie raportu rocznego w określonym przez Regulamin ASO terminie stanowi naruszenie zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Niemożliwość opublikowania raportu rocznego w terminie spowodowana jest tym, że cały czas w Spółce trwa proces badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta ponieważ wystąpiła konieczność dodatkowej weryfikacji danych finansowych, co wypłynęło na opóźnienie prac nad raportem rocznym. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że dołoży wszelkich starań by dokonać publikacji ww. raportu rocznego w możliwie najszybszym terminie.

Inne komunikaty