Notowania

FOR Zakończenie procesu certyfikacji gry Qbik na Nintendo Switch na rynku japońskim.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry Qbik na Nintendo Switch i gra jest gotowa do wydania w Japonii. Premiera Qbik na Nintendo Switch w Japonii odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery, po jego potwierdzeniu przez Nintendo, zostanie podany przez Spółkę w formie komunikatu.
W opinii Zarządu sprzedaż gry Qbik na platformie Nintendo Switch może mieć znaczący wpływ na wynik Spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach.

Inne komunikaty