Notowania

PLX Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej ZWZ), które odbyło się 4 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. PARAVITA HOLDING LIMITED posiadała 10.228.720 głosów co stanowiło 67,21% liczby głosów na ZWZ i 24,39% ogólnej liczby głosów, 2. Grzegorz Pawlak posiadał 4.225.685 głosów co stanowiło 27,77% liczby głosów na ZWZ i 10,08% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty