Notowania

KORBANK: strona spółki
5.06.2019, 17:55

KOR Przypisowa decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zarząd spółki KORBANK S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu, informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 roku otrzymał od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział we Wrocławiu decyzje dotyczące należnych składek oraz podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników za ostatnie pięć lat. Decyzje wydane są osobno dla każdego pracownika dla Emitenta oraz spółki zależnej: KORBANK Media Cyfrowe Sp. z o.o.. Z decyzji tych wynika, iż istnieje niedopłata składek za lata poprzednie w wysokości:
- dla Emitenta: 495 827,67 zł - dla podmiotu zależnego: 352 190,17 zł Zgodnie z załączonym do decyzji pouczeniem, od wszystkich decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Emitent podjął działania polegające na konsultacji prawniczej z osobą, posiadającą bardzo duże doświadczenie i skuteczność w tego typu sprawach. Po ww. konsultacji oraz przeanalizowaniu sprawy, zarząd Spółki stwierdził, iż zamierza skorzystać z prawa odwołania, gdyż w jego opinii, prawdopodobieństwo zmiany decyzji jest wysokie. Emitent publikuje niniejszą informację z uwagi na możliwy wpływ na wyniki finansowe Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty