Notowania

MGC Zmiana porządku obrad na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Zarząd MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach zgodnie z Art. 401 §1. Kodeksu spółek handlowych, na żądanie akcjonariusza z dnia 06,06,2019 r. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, dokonuje zmiany w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na 30,06,2019 roku w siedzibie spółki w Gilowicach przy ul. Krakowskiej 119.
Zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowego punktu do porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru składu nowej Rady Nadzorczej.

Załączniki

Inne komunikaty