Notowania

APOLLO: strona spółki
10.06.2019, 17:40

APC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2019 r.

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą Grodzisku Mazowieckim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 08 lipca 2019 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa, struktura akcjonariatu oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty