Notowania

IVE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje poniżej wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku:
1. Akcjonariusz: Arkadiusz Primus: Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 3 706 000 Liczba głosów zarejestrowanych z akcji: 6 216 000 Udział w ogólnej liczbie głosów %: 77,61 Udział w liczbie głosów na NWZ %: 100

Inne komunikaty