Notowania

GKSKAT: strona spółki
12.06.2019, 13:15

GKS Podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A.

GKS GieKSa Katowice S.A. (emitent) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym tj. 12.06.2019 r. uchwałę nr 26/06/2019 o połączeniu GKS GieKSa Katowice S.A. ze spółką zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A.
Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. została upoważniona przez Walne Zgromadzenie do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Zależnej planowane jest na dzień 14.06.2019 r.

Inne komunikaty