Trwa ładowanie...
bDzEwZCd

Notowania

BIZTECH: strona spółki
12.06.2019, 14:03

BTK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BizTech Konsulting S.A. w dniu 11 czerwca 2019 roku.

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2019 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. Pan Sławomir Chabros Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 10.140.00 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 10.140.00 Udział głosów na tym WZA: 78,89% Udział w ogólnej liczbie głosów: 40,03% 2. Pan Piotr Sosiński Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.400.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.400.000 Udział głosów na tym WZA: 10,89% Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,53%

Inne komunikaty

bDzEwZCL