Notowania

PANOVA: strona spółki
12.06.2019, 16:12

NVA Aneks do umowy o kredyt obrotowy.

Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 12.06.2019 r. został zawarty aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym rewolwingowy pomiędzy Emitentem (Kredytobiorca) i Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku (Bank). O zawarciu w/w umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 21.05.2014 roku.
Na wniosek Emitenta, na podstawie niniejszego aneksu zmniejszeniu uległa kwota udzielonego kredytu do wysokości 13.000.000,00 PLN, przy czym limit zadłużenia od 01.01.2020 roku zostanie obniżony do kwoty 4.000.000,00 PLN. Ponadto termin obowiązywania umowy został przedłużony do dnia 13.05.2020 roku. Z uwagi na obniżenie kwoty udzielonego kredytu zmienia się kwota hipotek umownych poprzez zmniejszenie kwoty hipoteki łącznej na obciążonych nieruchomościach do wysokości 26.000.000,00 zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty