Notowania

MAB Realizacja ostatniego warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. odbyła się kontrola dotycząca realizacji przez Spółkę warunku zezwolenia nr 203 z dnia 12 kwietnia 2012 r. na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („ŁSSE”) w zakresie utrzymania zatrudnienia przy prowadzeniu działalności na terenie ŁSSE na poziomie co najmniej 30 pracowników w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2019 roku. Był to ostatni warunek konieczny do spełnienia przez Spółkę w celu uzyskania prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w ramach prowadzenia działalności na terenie ŁSSE. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że wymieniony warunek został zrealizowany.
O uzyskaniu ww. zezwolenia Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 10/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r., a o spełnieniu poprzednich warunków tego zezwolenia - w raportach bieżących nr 5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. oraz nr 5/2019 z dnia 20 marca 2019 r.

Inne komunikaty