Notowania

NETIA: strona spółki
12.06.2019, 16:35

NET Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zawartej w dniu 10 czerwca 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty