Notowania

NETIA: strona spółki
12.06.2019, 17:33

NET Zwyczajne Walne Zgromadzenie – treść podjętych uchwał

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku (dalej: "Zgromadzenie").
Wyniki głosowania oraz ostateczna treść uchwał Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty