Notowania

NETIA: strona spółki
12.06.2019, 17:39

NET Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2019 roku

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 88,45 % kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:
1.FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu:19.482.760 Liczba głosów: 19.482.760 Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 6,92% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,12% 2. Cyfrowy Polsat S.A. Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 221.404.885 Liczba głosów: 221.404.885 Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 74,58% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 66% 3. SISU Capital Master Fund Limited Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 16.332.115 Liczba głosów: 16.332.115 Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 5,50% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,86% 4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 17 656 000 Liczba głosów: 17 656 000 Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 5,94% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,26% 5. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu: 15.500.000 Liczba głosów: 15.500.000 Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 5.22% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4.61%

Inne komunikaty