Notowania

ABCDATA: strona spółki
12.06.2019, 19:34

ABC Uzyskanie przez ABC Data S.A. informacji o spełnieniu się warunku zawieszającego z umowy ramowej z dnia 21 grudnia 2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 40/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. dotyczącego zawarcia umowy ramowej z inwestorem („umowa ramowa”) oraz w związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna („MCI”) oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Roseville”) do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ABC Data S.A. („Wezwanie”), Zarząd ABC Data S.A. ( „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Emitent w dniu dzisiejszym powziął wiedzę w przedmiocie spełnienia się warunku zawieszającego z umowy ramowej w postaci wydania przez Komisję Europejską bezwarunkowej zgody na przejęcie przez Roseville współkontroli z wzywającym MCI nad Spółką poprzez nabycie akcji Spółki zgodnie z treścią Wezwania. Jednocześnie, ziścił się warunek z określony w treści pkt 29 (i) Wezwania.

Inne komunikaty