Notowania

URSUS: strona spółki
12.06.2019, 19:46

URS Zmiana w składzie Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 12 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 340/2019 o odwołaniu z dniem 12 czerwca 2019 r. Pani Agnieszki Białej z pełnienia funkcji Wiceprezesa/Członka Zarządu Spółki.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż uchwałą nr 341/2019 Rada Nadzorcza Emitenta zadecydowała, iż Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji bieżącej, wspólnej kadencji począwszy od dnia 12 czerwca 2019 r. będzie działał w dwuosobowym składzie. Na skutek podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał, skład Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji jest następujący: Prezes Zarządu – Pan Tomasz Zadroga, Wiceprezes Zarządu – Pan Michał Nidzgorski.

Inne komunikaty