Notowania

RADPOL: strona spółki
12.06.2019, 20:12

RDL Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku otrzymał od FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (dalej Fundusz), reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, powiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez Fundusz i jego podmiot zależny stanu posiadania akcji Spółki powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty