Notowania

INDYGO: strona spółki
12.06.2019, 22:31

IDG Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku dysponowali łącznie 4.409.908 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 16.529.188 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 26,68%.
Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: 1) COAHOMA LLC z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, dysponująca 2.367.800 akcjami, z których przysługiwało 2.367.800 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 53,69% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,32% ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2) CHENOA LLC z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, dysponująca 2.042.108 akcjami, z których przysługiwało 2.042.108 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 46,31% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 12,35% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty