Notowania

BML Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Zarząd Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji nabycia akcji Spółki przez Pana Marcina Piróga, będącego Prezesem Zarządu Emitenta.
Treść powiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Załączniki

Inne komunikaty