Notowania

ATM: strona spółki
13.06.2019, 10:11

ATM Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie par. 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2019 roku, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty