Notowania

ACKERMAN: strona spółki
13.06.2019, 11:26

ACK Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 12 czerwca 2019 r. na rachunek Ackerman S.A. 24 akcje Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0024 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 8,15 zł.
Emitent posiada łącznie 2369 akcje własne stanowiące 0,2369 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniu 12 czerwca 2019 Emitent przekazuje w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-13
ACK Skup akcji własnych
8,15
0,00
2019-06-12
ACK Skup akcji własnych
8,15
0,00
2019-06-06
ACK Skup akcji własnych
8,10
0,00
2019-06-05
ACK Skup akcji własnych
8,10
0,00
2019-06-04
ACK Skup akcji własnych
8,10
0,00
2019-06-03
ACK Skup akcji własnych
8,10
0,00
2019-05-31
ACK Skup akcji własnych
8,30
0,00
2019-05-29
ACK Skup akcji własnych
8,15
0,00
2019-05-28
ACK Skup akcji własnych
8,15
0,00
2019-05-27
ACK Skup akcji własnych
8,15
0,00