Notowania

DRF Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:
• w dniu 7 czerwca 2019 r. 90 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,378 zł, • w dniu 10 czerwca 2019 r. 95 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,370 zł, • w dniu 11 czerwca 2019 r. 95 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,370 zł, • w dniu 12 czerwca 2019 r. 65 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,370 zł, Akcje nabyte w dniach 7-12 czerwiec 2019 r. stanowią 0,009% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,009% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 68.005 akcji, które stanowią 1,818% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 1,818% głosów na WZA.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-13
DRF Skup akcji własnych
0,37
0,00
2019-06-07
DRF Skup akcji własnych
0,38
-0,53
2019-05-31
DRF Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. wraz z projektami uchwał
0,31
+21,94
2019-04-12
DRF Skup akcji własnych
0,35
0,00
2019-04-05
DRF Skup akcji własnych
0,39
-0,51
2019-03-28
DRF Skup akcji własnych
0,39
+0,52
2019-03-19
DRF Skup akcji własnych
0,38
+2,63
2019-03-13
DRF Skup akcji własnych
0,40
0,00
2019-03-01
DRF Skup akcji własnych
0,44
0,00
2019-02-23
DRF Skup akcji własnych
0,44
0,00