Notowania

FOR Złożenie wnoosku w ramach działania 4/1.1.1/2018 "GAMEINN Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2019

Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym złożył wniosek w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu o tytule "MARS - Multimodalny system rozpoznawania emocji do tworzenia afektywnych gier wideo ze spersonalizowaną rozgrywką" (Projekt) w ramach działania 4/1.1.1/2018 "GAMEINN" Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2019 .
Celem projektu jest stworzenie multimodalnego systemu wspomagającego projektowanie i tworzenie gier afektywnych, uwzględniających emocje gracza w oparciu o wybrane, nieinwazyjne kanały informacji obejmujące m.in. czujniki biosygnałów, standardowe urządzenia wejściowe oraz wzorce behawioralne gracza w trakcie rozgrywki. Koszty kwalifikowane: 2.998.875,00 Dofinansowanie: 2.051.210,00 Czas realizacji 30 miesięcy. O decyzji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie dofinansowania Projektu spółka poinformuje odrębnym raportem ESPI. Zarząd Forever Entertainment S.A. przekazuje powyższą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową spółki.

Inne komunikaty