Notowania

PLAYWAY: strona spółki
13.06.2019, 22:24

PLW Podwyższenie kapitału zakładowego w Strategy Labs Sp. z o.o.

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 13.06.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Strategy Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Hornówku („Strategy Labs”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Strategy Labs z kwoty 6.200 zł do kwoty 20.000 zł poprzez emisję 69 nowych udziałów. Nowe udziały zostały objęte przez Spółkę za łączną kwotę 200 tys. zł.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS udziały w kapitale zakładowym Strategy Labs będą przedstawiać się w następujący sposób: 1. PlayWay S.A. – 69% 2. deweloperzy – 31 % Strategy Labs jest w trakcie produkcji gry Builders Of Egypt.

Inne komunikaty