Notowania

PLAYWAY: strona spółki
13.06.2019, 22:39

PLW Zakup 61,51% udziałów w Play2Chill Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 13.06.2019 r. zawarł z 3 osobami fizycznymi – wspólnikami spółki Play2Chill Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Play2Chill”) umowy nabycia udziałów, na mocy których Spółka nabyła, za łączną kwotę 211 tys. zł, w sumie 2777 udziałów w Play2Chill tj. 61,51% udziałów w kapitale zakładowym.
Play2Chill będzie producentem gry Motor Mechanic – której to preprodukcja została stworzona przez Spółkę i wykazała spore zainteresowanie graczy na STEAM.

Inne komunikaty