Notowania

GKSKAT: strona spółki
14.06.2019, 16:16

GKS Podjęcie przez walne zgromadzenie Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. - spółki zależnej GKS GieKSa Katowice S.A. uchwały o połączeniu

GKS GieKSa Katowice S.A. (emitent) informuje o podjęciu w dniu 14.06.2019 r. przed Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej - Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. (dalej: Spółka) uchwały o połączeniu Spółki z GKS GieKSa Katowice S.A.
Zarząd Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A został upoważniony przez Walne Zgromadzenie do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

Inne komunikaty