Notowania

ABCDATA: strona spółki
14.06.2019, 17:45

ABC Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r.

Zarząd ABC Data S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), zwołane ogłoszeniem dokonanym w dniu 17 maja 2019 r. (raport bieżący nr 34/2019 oraz nr 35/2019)
Spółka przekazuje w załączeniu do nin. raportu treść uchwał podjętych przez ZWZ. Emitent informuje ponadto, że ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 6 lit k, l i m planowanego porządku obrad, które to punkty zostały umieszczone w porządku obrad na żądanie akcjonariusza.

Załączniki

Inne komunikaty