Notowania

IPODS: strona spółki
14.06.2019, 18:05

IOD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r.

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2019 roku („ZWZ”) akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ byli:
- Pan Dariusz Witkowski, który posiadał 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 54,27% liczby głosów na ZWZ i odpowiada 42,09% ogólnej liczby głosów w Spółce. - Pan Jarosław Ostrowski, który posiadał 1.578.171 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.578.171 głosów, co stanowiło 21,41% liczby głosów na ZWZ i odpowiada 16,61% ogólnej liczby głosów w Spółce. - Pan Szczepan Dunin-Michałowski, który posiadał 1.054.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.054.000 głosów, co stanowiło 14,30% liczby głosów na ZWZ i odpowiada 11,09% ogólnej liczby głosów w Spółce. - Pan Edmund Kozak, który posiadał 738.330 akcji Spółki, z których przysługiwało 738.330 głosów, co stanowiło 10,02% liczby głosów na ZWZ i odpowiada 7,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty