Notowania

ORBIS: strona spółki
14.06.2019, 18:07

ORB Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Spółki "Orbis" S.A. przekazuje wymagane przepisami § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informacje o powołanych z dniem 14 czerwca 2019 r. do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. XI kadencji członkach rady nadzorczej: Pierre Boisselier, Krzysztof Gerula, Franck Gervais, Christian Karaoglanian, Jean-Jacques Morin, Piotr Nowjalis, Laurent Francois Picheral, Andrzej Procajło, Jarosław Szymański, Krzysztof Kostro.
PIERRE BOISSELIER 1) data powołania osoby nadzorującej: 14 czerwca 2019 r. 2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Pierre Boisselier 3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Pierre Boisselier poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Pierre Boisselier nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRZYSZTOF GERULA 1) Data powołania osoby nadzorującej emitenta: 14 czerwca 2019 r. 2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej emitenta: Krzysztof Gerula 3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Krzysztof Gerula poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Krzysztof Gerula nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. FRANCK GERVAIS 1) data powołania osoby nadzorującej: 14 czerwca 2019 r. 2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Franck Gervais 3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Franck Gervais poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Franck Gervais nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. CHRISTIAN KARAOGLANIAN 1) data powołania osoby nadzorującej: 14 czerwca 2019 r. 2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Christian Karaoglanian 3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Christian Karaoglanian poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Christian Karaoglanian nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. JEAN-JACQUES MORIN 1) Data powołania osoby nadzorującej: 14 czerwca 2019 r. 2) Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej emitenta: Jean-Jacques Morin 3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Jean-Jacques Morin poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 6) Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Jean-Jacques Morin nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. PIOTR NOWJALIS 1) data powołania osoby nadzorującej: 14 czerwca 2019 r. 2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Piotr Nowjalis 3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Piotr Nowjalis poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Piotr Nowjalis nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. LAURENT FRANCOIS PICHERAL 1) data powołania osoby nadzorującej: 14 czerwca 2019 r. 2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Laurent Francois Picheral 3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Laurent Francois Picheral poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Laurent Francois Picheral nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. ANDRZEJ PROCAJŁO 1) data powołania osoby nadzorującej: 14 czerwca 2019 r. 2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Andrzej Procajło 3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Andrzej Procajło poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Andrzej Procajło nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. JAROSŁAW SZYMAŃSKI 1) data powołania osoby nadzorującej: 14 czerwca 2019 r. 2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Jarosław Szymański 3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Jarosław Szymański poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Jarosław Szymański nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRZYSZTOF KOSTRO 1) data powołania osoby nadzorującej: 14 czerwca 2019 r. 2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Krzysztof Kostro 3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Pan Krzysztof Kostro poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pan Krzysztof Kostro nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _____________________________________________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.

Załączniki

Inne komunikaty