Notowania

ABCDATA: strona spółki
14.06.2019, 18:07

ABC Uzyskanie przez Emitenta informacji o dojściu do skutku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta

Zarząd ABC Data S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o uzyskaniu przez Spółkę w dniu 14 czerwca 2019 r. informacji o dojściu do skutku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2018 r. przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łącznie „Wzywający”) („Wezwanie”).
Z informacji uzyskanych przez Spółkę wynika, że Wzywający w dniu 13 czerwca br. podjęli decyzję o nabywaniu akcji Spółki w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się części zastrzeżonych warunków Wezwania (wskazanych w pkt 30 (iv), (v) i (vi) Wezwania). Tym samym, doszło do spełnienia się wszystkich pozostałych warunków Wezwania.

Inne komunikaty