Notowania

BITEVIL: strona spółki
14.06.2019, 18:54

BIT Raport miesięczny za maj 2019 BIT EVIL S.A.

Zarząd spółki BITEVIL S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 7 maja 2019 r. przekazuje informację o wynikach finansowych Spółki osiągniętych w maju 2019 roku.
  Podstawowe informacje przekazane w raporcie miesięcznym: - przychody ze sprzedaży za maj 2019 wyniosły 2 5959 PLN spowodowane jest to faktem, iż wypłata należności za przepracowane roboczogodziny przesunęła się̨ na miesiące czerwiec oraz lipiec, z powodu realizacji projektów o większych zakresach godzinowych dla klientów. - przychody za okres styczeń – maj wyniosły 464 225 PLN, w tym przychody krajowe 138 066 PLN oraz przychody z działalności zagranicznej 326 159 PLN, - godziny programistyczne w maju 2019 r. wyniosły 966h, - wszystkie godziny przepracowane w maju 2019 r. do ofakturowania wynosiły 933h.

Załączniki

Inne komunikaty