Notowania

MZN Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 roku, Pan Andrzej Zydorowicz - Członek Rady Nadzorczej Emitenta, złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 14 czerwca 2019 roku z przyczyn osobistych.
Zarząd Spółki serdecznie dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Andrzej Zydorowicz wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące Spółkę: Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty