Notowania

TBULL: strona spółki
14.06.2019, 23:03

TBL Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu sektorowego GameINN

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o złożeniu przez Spółkę do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosku o dofinansowanie – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R”, program sektorowy: GameINN („Konkurs”) – projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnego systemu iDe-Tox w celu zapewnienia kompleksowej ochrony graczy przed zachowaniami toksycznymi występującymi w cyberprzestrzeni.
Wartość projektu Emitenta: 6.512.114,63 Kwota wnioskowanego dofinansowania: 4.952.556,60

Inne komunikaty