Notowania

ARTIFEX: strona spółki
15.06.2019, 19:05

ART Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Artifex Mundi Spółka Akcyjna (‘Spółka’) informuje o zgłoszeniu przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, akcjonariusza Spółki, kandydatury Pana Filipa Gorczycy na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z informacją o spełnianiu przez kandydata kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej. Pan Filip Gorczyca wyraził zgodę na kandydowanie.
Zgłoszenie kandydata, życiorys kandydata oraz oświadczenie o niezależności stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty