Notowania

AQUATECH: strona spółki
16.06.2019, 20:02

AQT Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14.06.2019 r.

Zarząd Aquatech S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka", przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które miało miejsce w dniu 14 czerwca 2019 roku w Warszawie.
1. Babiński Wojciech - Liczba głosów: 69 689 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym WZA: 74.30% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59.06% 2. Babińska Beata - Liczba głosów: 24 100 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym WZA: 25.70% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 20.42%

Inne komunikaty