Notowania

AQUATECH: strona spółki
16.06.2019, 20:16

AQT Informacja o zrealizowaniu projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

Zarząd Aquatech S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", "Spółka" informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską, mający na celu wzrost konkurencyjności Spółki poprzez dostawę maszyn oraz form do rotomouldingu, oraz budowę Centrum Wzorniczego. W dniu 14 czerwca 2019 roku zakończono z efektem pozytywnym testy dostarczonej maszyny do rotomouldingu oraz nowo zaprojektowanych form.
Zarząd podaje przedmiotową informację do wiadomości publicznej, ponieważ zrealizowanie projektu unijnego zwiększy moce produkcyjne zakładu o 100%, oraz pozwoli wprowadzić 3 nowe rodziny produktów, co w średnim i długim okresie czasu pozytywnie wpłynie na przychody oraz zyski spółki.

Inne komunikaty