Notowania

BLIRT: strona spółki
18.06.2019, 17:50

BLR Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.

Zarząd BLIRT S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty