Notowania

AQUAPOZ: strona spółki
18.06.2019, 21:20

AQA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 18 czerwca 2019 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 712.789, co stanowi 83,12% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz: Bartłomiej Krasicki Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: 575.523 Udział w liczbie głosów na ZWZA: 80,74% Udział w ogólnej liczbie głosów: 67,11% Akcjonariusz: Józef Andrzej Kozikowski Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: 80.965 Udział w liczbie głosów na ZWZA: 11,36% Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,44%

Inne komunikaty