Notowania

FASTFIN: strona spółki
18.06.2019, 23:04

FFI Otrzymanie pisma w zakresie sprzeciwu do listy wierzytelności

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała pismo od Pana Jacka Krzemińskiego, w którym poinformował, że w dniu 22 maja 2019 r. złożył sprzeciw do listy wierzytelności w toku postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Spółki.
Sprzeciw został złożony co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Emitent informuje, że Spółce nie doręczono jeszcze w trybie art. 94 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego odpisu sprzeciwu. Po doręczeniu odpisu sprzeciwu przez Sędziego-komisarza Spółce przysługiwac będzie, zgodnie z art. 94 ust. 4 prawa restrukturyzacyjnego, prawo złożenia odpowiedzi na sprzeciw.

Inne komunikaty