Notowania

EKOPOL: strona spółki
19.06.2019, 8:41

EGH Ogłoszenie o zwołaniu NWZA przez spółkę Ekopol Górnośląski Holding SA

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7, informuje o zwołaniu na dzień 20 lipca 2019 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 04.07.2019 roku. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty