Notowania

CASPAR: strona spółki
19.06.2019, 16:22

CSR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019 r.

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32, (Spółka),przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2019 roku.
Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na ZWZA byli: 1.Pan Piotr Przedwojski, posiadający 563.143 głosów stanowiących 33,70% głosów na tym zgromadzeniu oraz 28,55 % ogólnej liczby głosów, 2.Pan Leszek Kasperski, posiadający 560.347 głosów stanowiących 33,53 % głosów na tym zgromadzeniu oraz 28,41 % ogólnej liczby głosów, 3.Pan Błażej Bogdziewicz, posiadający 547.502 głosy stanowiące 32,77% głosów na tym zgromadzeniu oraz 27,76 % ogólnej liczby głosów. Akcjonariuszom uczestniczącym w ZWZA przysługiwało łącznie 1.670.992 głosów stanowiących 84,72 % ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty