Notowania

EDISON: strona spółki
19.06.2019, 20:51

EDN Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zbycia większościowego pakietu akcji Emitenta – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd Spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, w nawiązaniu do raportu nr 2/2019, że w dniu 29.11.2018 r., podjął decyzję o opóźnieniu informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia procesu negocjacji oraz due diligence Spółki przez EDITEL Austria GmbH - potencjalnego nabywcę większościowego pakietu akcji Spółki od dotychczasowego głównego akcjonariusza spółki Omegia S.A.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że głównym powodem opóźnienia publikacji Informacji Poufnej była ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania Informacji Poufnej do wiadomości publicznej na możliwość rozstrzygnięcia negocjacji.

Inne komunikaty